Zasady

Zakaz nękania i propagowania nienawiści

Upewnij się, że wszyscy czują się bezpiecznie. Jakiekolwiek nękanie jest niedozwolone. Znieważające komentarze dotyczące rasy, religii, kultury, orientacji seksualnej, płci lub tożsamości nie będą tolerowane.

Szanuj prywatność innych osób

Członkostwo w Szkole Jedzenia wymaga wzajemnego zaufania. Autentyczne, pełne ekspresji dyskusje uatrakcyjniają grupy, ale mogą w nich być także poruszane tematy delikatne i poufne. Informacje udostępniane Szkole Jedzenia powinny w niej pozostać.

Bądźmy dla siebie mili

Razem tworzymy serdeczną atmosferę. Traktujemy się z szacunkiem. Urozmaicone dialogi to normalna rzecz, ale pamiętajmy o uprzejmości.

Udostępnianie treści

Wszystkie treści, do których otrzymujesz dostęp pozostają wyłączną własnością intelektualną Grupy Szczupła i Zdrowa PROSzkoła Jedzenia. Udostępnianie tych treści poza portalem oraz poza grupami na Facebooku oraz czatem, do których masz dostęp, jest zabronione.
Mówi o tym Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nieprzestrzeganie zasad skutkować będzie konsekwencjami prawnymi.